Biofil – Ngôi sao thuốc Việt 2014

Năm 2014, Bộ Y tế tổ chức chương trình “Con đường Thuốc Việt”. Trong chương trình này, nhằm lựa chọn 70 sản phẩm thuốc sản xuất tại Việt Nam đạt hiệu quả nhất theo các tiêu chí được xây dựng và bình chọn bởi Hội đồng bình chọn.

Với việc đạt các tiêu chuẩn chặt chẽ vế chất lượng, về khả năng phát triển trên thị trường, về độ tưởng, ủng hộ của người tiêu dùng, sản phẩm Biofil của Thephaco đã được Bộ Y tế vinh danh Ngôi sao thuốc Việt 2014.

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *